Sözlükte "tanrı" ne demek?

1. Evrende var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tekliğine inanılan yüce varlık, yaradan, oğan, allah, rab, mevla, malik.
2. Çoktanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah.

Tanrı kelimesinin ingilizcesi

[Tengri] n. God, the Eternal, Father, the Divinity, the Almighty, the Creator, the Deity, the godhead, Heaven, the Infinite, the Providence
n. deity, divinity